Monday, June 27, 2011

Soal Jawab Haji dan Umrah

Assalamualaikum

Daripada buku soal jawab haji dan umrah terbitan Lembaga Tabung Haji , saya akan menaip setiap soalan dan jawapan untuk dijadikan rujukan dan info bersama bakal jemaah yang melayari blog ini.
Terima kasih


PENGERTIAN

1.Soalan:
Apakah perbezaan diantara 2 perkataan berikut :
i-Haji
ii-Umrah

Jawapan:
Haji pada syara' ialah mengunjungi Baitullah Al Haram dalam bulan-bulan Haji kerana mengerjakan Tawaf,Sa'ie dan Wuquf di Arafah dengan menurut syarat-syarat serta menunaikan segala rukun-rukun dan wajib-wajibnya.

Umrah pada syara' ialah menziarahi Baitullah Al Haram bila-bila masa kerana mengerjakan Tawaf,Sa'ie dengan menurut syarat-syaratnya serta menunaikan segala rukun-rukun dan wajib-wajibnya.

Perbezaan yang jelas di antara kedua-duanya ialah bahawa Haji itu boleh dikerjakan dalam bulan-bulan Haji sahaja iaitu mulai dari 1 Syawal hingga naik fajar hari 10 Zulhijjah.Manakala Umrah pula boleh dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun kecuali bagi orang yang dalam ihram dengan Haji.
Umrah tidak ada Wuquf,Mabit di Mudzaliffah,di Mina dan melontar jamrah

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...