Sunday, July 3, 2011

ADA HARTA (PERNIAGAAN)

19. Soalan
Bagaimanakah pula kalau seseorang itu ada mempunyai perniagaan.Adakah wajib ia membelanjakan wang perniagaannya untuk Haji?

Jawapan
Mengikut qaul Imam Syafi'e yang kuat,wajib ia mengeluarkan perbelanjaan Hajinya dari wang perniagaannya,sekalipun langkah itu menghabiskan modal perniagaannya.Mengikut satu qaul yang lain tidak wajib yang demikian itu supaya tidak jatuh kepada kemiskinan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...